Cykl życia trzmieli


Naturalny system rozwoju powoduje, że wartość zapylania przez trzmiele występujące w środowisku jest niższa niż się każdemu wydaje, gdyż pierwsze robotnice są zauważalne dopiero w okolicach kwietnia/maja oraz corocznie obserwuje się zmniejszenie ich liczebności. Na taką sytuację w dużej mierze ma stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz coraz większy procent zagospodarowanych terenów. Z powyższego wynika, że do prawidłowego zapylenia m.in. czereśni, moreli, jabłoni, malin czy borówki niezbędne są trzmiele wyhodowane i zakupione w tym okresie.

Rodziny trzmiele oferowane przez nas są najwyższej jakości i pochodzą z firmy, która zajmuje się profesjonalnym zapyleniem od ponad 40 lat – firmy Koppert. W momencie dostawy pod bawełną znajdują się wszystkie stadia rozwojowe rodziny m.in. matka, jaja, larwy, robotnice. Po okresie 3 miesięcy rodzina zamiera a zapłodniona matka zakopuje się w ziemi lub chowa się w naturalnych kryjówkach by w fazie hibernacji przetrwać zimę. Poprzez naturalną selekcję okres ten przeżywa około 20% matek.

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że liczba występujących w naturze trzmieli wzrasta rok do roku o 18% po systematycznym wprowadzaniu trzmieli w formie bezobsługowej rodziny dostępnej dla Państwa.